Tingvoll Sider

På garden Strupstad i Tingvoll er det tradisjon for å dyrke frukt i de bratte bakkene ned mot fjorden. Her dyrkes mange av de gode, gamle eplesortene fra den gangen oldefar var fruktbonde på garden. Eplene som vokser her foredles til eplemost og eplesider, og snart kan du kjøpe produktene våre i gardsutsalget som bygges opp på tunet.

Les mer