EPLI SIDERI

Historien til Epli Sideri starta i 2015 på familiegarden på Sekse i Hardanger.

Epli er eit gammelt ord for eple som i tidligere tider vart nytta i dagligtale i Hardanger og stammar opprinnelig frå norrøn tid.

Les mer