Måge gard

Vi har produsert sider i over 30 år. Held til på Måge (tidlegare lokala til Måge gardsbutikk) Våre produkter er muserande Gravenstein sider, Aroma sider og Humlesider Flat Gravenstein sider(utan bobler) Eplesaft på flasker.

Les mer

Hajen Sideri

Øystein Haara

Vi har en liten gård med hovedvekt på epler. Vi har i tillegg en del plommer som blir levert til konsum. Hovedmengden med epler blir også levert til konsum

Les mer

Opedalstunet

Me er ein fameliedreven fruktgard på Lofthus i Hardanger. Me driv moderne fruktproduksjon med hovudvekt på frukt til konsum. Me bruker ein del av frukta vår til vidareforedling i form av sider, eplemost, syltetøy og hermetisk frukt.

Les mer

Sjuragarden

Sjuragarden ligg vakkert til i fjøresteinane ved Hardangerfjorden på Valland i Norheimsund. Ein typisk vestlandsgard som gjennom 9 generasjonar har vore gjennom fleire driftsformer, som mjølkeproduksjon. I dag er Sjuragarden ein fruktgard med hovudvekt på epleproduksjon.

Les mer

Spildegarden

Spildegarden er ein slektsgard av 4. generasjon som dyrkar frukt og bær. I vårt vetle gardspresseri og Sideri lagar me eit rikt utval Spildemost og Spildesider.

Les mer

Syse Gard

Innerst i Hardangerfjorden i Ulvik finn du Syse Gard med flott utsikt over Ulvikpollen. Vi er en allsidig vestlandsgard med produksjon av både frukt og lammekjøt  som er foredla og selt i eige gardsutsal.

Les mer

Hardanger Saft og Siderfabrikk

Hardanger Saft og Siderfabrikk er ein tradisjonell fruktgard med storproduksjon av eplemost og sider. Familiegarden ligg i ei sørvendt helling med beste klimatiske tilhøve for fruktdyrking. Frå gamalt av var det både eple, pære, plommer og moreller på Lekve, men i dag dyrkar vi kùn eple.

Les mer