57/2

57/2 er namnet på sideren. Og er ein hyllest til garden, tradisjonane og historia på Store Nå.
57/2 er ein «Classic Norewgian Cider». Med balansert blanding mellom sødmeme og syra.

Les mer

57/2 – Brudeferd

Ein Rosesider som vart laga til ein sikkeleg Hardangerbryllaup, då søstera til produsent Eirik skulle gifte seg på garden 57/2. Og fekk dermed namnet Brudeferd

Les mer

57/2 Kårkall

Oprinnelig frå Jordal i Odda, men uviss alder. «Kårkall» har meir kompleksitet enn vanleg «57/2» og kan passe bedre til tyngre matrettar.

Les mer