Alvavoll Frukt og Sidergard

Alvavoll ligg på ei morenehøgd rett ovanfor Lofthusbygde i Hardanger, På Alvavoll fokuserer me på å produsere kvalitetsfrukt til sal i butikk men beheld dei utsorterte epla sjølve til siderproduksjonen.

Les mer