Opedalstunet

Me er ein fameliedreven fruktgard på Lofthus i Hardanger. Me driv moderne fruktproduksjon med hovudvekt på frukt til konsum. Me bruker ein del av frukta vår til vidareforedling i form av sider, eplemost, syltetøy og hermetisk frukt.

Les mer

Alvavoll Frukt og Sidergard

Alvavoll ligg på ei morenehøgd rett ovanfor Lofthusbygde i Hardanger, På Alvavoll fokuserer me på å produsere kvalitetsfrukt til sal i butikk men beheld dei utsorterte epla sjølve til siderproduksjonen.

Les mer