I 1993 etablerte Asnāte den latviske bygdeturismeforeningen. Foreningen er engasjert i
Eurogites, som er den europeiske landturismeforeningen, og i ECEAT, som er foreningen for
økologisk og landbruksturisme i Europa. Hun representerer også Baltic Cider-nettverket.

Les mer