STORE NAA SIDERKOMPANI

Velkommen til Store Naa Siderkompani frå garden med gardsnummer 57 og bruksnummer 2 i Ullensvang, Hardanger. Her vert det produsert og kultivert edle dråper fra Hardanger sine verdensberømte epler. Me lagar både sider og saft tufta på tradisjon, kjærleik, iderikdom og trass, slik det meste er på Store Nå. Dette er ein familiegard som strekker seg tilbake til 1600-tallet. Kunnskapen om siderproduksjon bygger på alle dei tidligare generasjonane som foreldre, besteforeldre, onklar og tanter sit med når det gjeld å ta vare på frukt og epler i verdensklasse. Ut ifrå dette grunnlaget har dagens odelsgutt Eirik tatt i hevd gamle tradisjoner og ispedd nokre nye for å lage ein sider som er unik i seg sjølv, men har den samme kvaliteten som ein kan finne i "Sider frå Hardanger". For å sette fokus på tradisjonar og historia til garden har sideren vorte kalla -- 57/2 -- Rett og slett gards- og bruksnummer på garden heime i Ullensvang i Hardanger. Firmaet "Store Naa Siderkompani" gjennspeglar Stedsnavnet Store Nå. Foreldre, besteforeldre, onklar, tanter og alle andre som er med på å løfte fram produktet vert alle innlemma i "kompani Naa", og dermed var siste del av firmanavnet lett og velge. Om det er ønskeleg å ta turen til Nå, kjøpe sider eller berre helse på, er dykk hjerteleg velkommne alle saman.

Produsent logo

ÅPNINGSTIDER GÅRDSUTSALG:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Kontaktinformasjon:

Adresse: Store Nå, 5776 Nå
Kontaktperson Eirik Nå Aga
Telefon: +47 415 88 796