Foto: Spildegarden / Falkeblikk
Foto: Spildegarden / Falkeblikk

SIDERORGANISASJONER

Siderklynga i Hardanger: Samarbeidsnettverk etablert av Hardanger siderprodusentlag sammen med det offentlig og privat næringsliv. Fokus på et forpliktende samarbeid som sikrer lokal eierskap og brei verdiskapning blant siderprodusentene, men også resten av næringslivet og samfunnet ellers

Siderklynga i Hardanger 

Telemark Siderlag: En oversikt over alle siderprodusentene i Midt-Telemark etablert for å synliggjøre produsentene og deres viktige rolle i fruktnæringa i Telemark.

Telemark siderlag