Av Eivind Vangdal
Av Eivind Vangdal

Siderboka -  frå  frukthagen til ferdig produkt på flaske

Eivind Vangdal har stått midt i den fantastiske utviklinga av sidernæringa i Hardanger og heile Norge. Som forskar og rådgjevar har han i nært samarbeid med siderprodusentane samla kunnskap og røynsler om lokal og internasjonal sider

Boka høver for deg som vil verta ein del av sidernæringa, eller du ynskjer å få betre sider til husbruk, eller du vil vita meir om kva norsk sider er og korleis han vert laga. Dette er ikkje ei vitskapleg bok, men byggjer vel så mykje på røynsler og meiningar lokalt og internasjonalt. Forfattaren sine eigne meiningar vil av og til vera tydelege

Kjøp boka her

Velg produkt ved å klikke på lenkene under.

Siderboka kr 549,-

Siderboka som e-bok 549,-

Siderboka i begge format 995,-

Porto og forsendelse tilkommer.

Stripe-Payment-Logo-e1585786301289