ALVAVOLL FRUKT & SIDERGARD

Alvavoll ligg på ei morenehøgd rett ovanfor Lofthusbygde i Hardanger, og navnet tyder på at dette har vore ein kultstad med guddommelege rørsler. Her er det funne fleire gravrøyser og ein runestein frå år 300, “Opedalsteinen”.

På garden vert det i dag produsert eple, plommer, pærer, honning, saft og sider.

Me er stolte av garden, og legg vekt på å formidla ekte opplevingar med gardsbesøk og sidersmaking gjennom heile året.  I sommarsesongen til faste tider, elles ope for grupper.

Produsent logo

ÅPNINGSTIDER GÅRDSUTSALG:

Mandag: 10 - 18
Tirsdag: 10 - 18
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag: 10 - 18
Lørdag: 10 - 18
Søndag stengt

Kontaktinformasjon:

Adresse: Opedalsvegen 39
5781 LOFTHUS
Kontaktperson: Harald Alvavoll
Telefon: +47 938 34 169