NORDRE BERGAN GÅRD - AGNAR LUND

Her på Nordre bergan gård dyrker jeg epler, gresskar og korn. Egen bigård med salg av honning hører også til. I tillegg videreforedler jeg epler til Sider og Eplemost. Epler og gresskar blir levert til Bama og i tillegg solgt i egen gårdsbutikk.

Vi dyrker våre epler på god morene jord. Som består av siltig sand til lett leire. Jorden er steinrik og inneholder mineraler og er i god hevd. Den steinrike jorden er med på å øke jordtemperaturen samtidig som den er med på å bremse vekst i frukttrærne, som da gir mer velutviklede epler. Hele frukthagen ligger i sørvendt helling og har derfor de beste lysforholdene som er med på å produsere den gode smaken.

Produsent logo

ÅPNINGSTIDER GÅRDSUTSALG:

Jan.-Aug. Fre-Lør 10-17
Sept.-Des. Tor-Fre-Lør 10-17

 

Kontaktinformasjon:

Adresse: Råstadveien 241
3239 Sandefjord
Kontaktperson: Agnar Lund
Telefon: +47 906 32 815